If you have a question about being an exhibitor or you would let to get invovled as a future speaker or to submit a video about careers in your sector, please email xx@watford.gov.uk

Exhibitors are able to register for free in advance of live events. Registrations from employers with vacancies nearby areas are also welcome, like Three Rivers, Dacorum and St Albans.

Online Class

EXHIBITOR & VISITOR INFORMATION

Blir jag debiterad vid avbokning?


Om du behöver avboka din tid, måste det ske senast 24 timmar innan per mejl. Om inte, tar vi i dessa fall en betalningsavgift som motsvarar det fulla beloppet av det testet som skulle utfärdas.
Vad är skillnaden mellan PCR-test och friskintyg?


Ett PCR-prov görs för att utesluta att du har en pågående infektion med Covid-19. Nasofarynxprovtagning innebär en provtagningspinne med bomullstopp tages och införes längst bak i näsan till bakre svalgväggen. Där roteras pinnen i ca fem sekunder emot slemhinnan. Provet skickas sedan krypterat till vår samarbetspartners ackrediterade säkerhetslaboratorium och analyseras. Ett negativt PCR resultat (health cerfiticate) är en säkerhetsåtgärd som majoriteten länder kräver vid inresa idag.
Ett friskintyg är ett intyg anpassat till just resor, för att visa att du testas negativt vid inresa i landet.
Behöver jag PCR eller Antigen test inför flyget?


Besök resebolagets hemsida, aktuella landets ambassads hemsida samt eventuella transferdestinationers hemsidor för uppdaterad information och krav gällande prover som accepteras. Du kan även klicka här för mer information.
Vad är antikroppstest?


Ett antikroppstest kan tas av dig som tidigare har haft symtom som kan stämma med covid-19. Ett antikroppstest kan visa om du tidigare har varit sjuk i covid-19, och därmed påvisa om du utvecklat antikroppar som kan göra att du har ett skydd mot att insjukna i covid-19 igen. Du behöver vänta i minst 14 dagar efter att du blivit helt frisk innan du lämnar provet så att antikroppar hunnit utvecklas i nivåer som kan mätas. Antikropptest tas via blodprov i fingret.
Vad är antigentest?


Antigentest (snabbtest) görs för att utesluta att du har en pågående infektion med Covid-19. Nasofarynxprovtagning innebär en provtagningspinne med bomullstopp tages och införes cirka 2,5 cm i varje näsgång där roteras pinnen i ca fem sekunder emot slemhinnorna. Antigentester är inte lika känsliga som PCR då det inte analyseras på ett laboratorium. Används som ett komplement med 83,8%-99,9% träffsäkerhet med svarstid inom 30 minuter. Gör ni antigentest via svalget? - Nej då denna metod inte är godkänd enligt EU ännu så erbjuder vi inte det. Våra antigentest är EU godkända. Vi följer samt uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer och krav.
Gäller sjukvårdsbidrag eller frikort?


Eftersom att vi är en privat klinik och inte samarbetar med offentlig sjukvård, erbjuder vi inte dessa.
Har du fler frågor?


Kontakta oss här Du når oss även på mejl och telefon Info@Drsvar.se 010-750 06 96